ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία: A T G DIGITAL Ι Κ Ε

Τηλ.: 2394023555

Αρ.Γεμη.: 152614806000

Έδρα: ΛΟΥΤΡΩΝ 49 ΤΚ: 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ιστοσελίδα: https://www.atgdigital.gr/

Εταιρικό Κεφάλαιο: 150000

Εγγυητικές Εισφορές: Δεν υφίστανται

Διάρκεια Εταιρίας: 07/11/19 – 07/11/2031